Program

Vi har ett program för alla. Vi vet av erfarenhet att det inte finns någon mall som passar alla. B-ROOM erbjuder träning och coaching som anpassas till individens behov.
Du kan välja enskilda program eller kombinera utifrån behov och önskan. Du har även möjlighet att välja till ”Boka rummet”, då blir B-ROOM exklusivt ditt för en timma.

Hälsa gärna på och stanna för framgång.

Vill du boka? Fyll i formuläret för ett individuellt planeringsmöte.

Hej, vi har väntat på dig!

TRÄNINGSCOACHNING

TRÄNINGSCOACHNING

I detta program kan du själv välja inriktning. Oavsett målsättning coachas du på ett hållbart och långsiktigt sätt mot framgång. Din coach hjälper dig med att hitta ditt varför, att planera träning och mat som passar just ditt liv. Tillsammans bygger vi framgång.

Hur går det till?
Ett inledande planeringsmöte bokas. Under mötet görs en behovsanalys. En indvividuell plan tas fram och mailas till dig efter mötet. Ett partnerskap ingås och ett engagerat samarbete påbörjas. Veckovis kontakt med coachen via ett digitalt verktyg.

LIVSSTILSCOACHNING

LIVSSTILSCOACHNING

B for Life bygger på fyra delar:
Mindset – du har viljan och många gånger även kunskapen, men behöver bli medveten och identifiera hindren, de omedvetna vanorna.
Äta – du äter mat som ger din kropp det den behöver för att fungera livet ut. Det utan förbud och strikt mathållning.
Träna – du definierar träningens innebörd för dig. Träning som är bra för just dig, den som håller när livet stormar.
Äga livet – utan avkoppling, skratt och nöjen blir livet väldigt tungt och risken ökar att du inte orkar fortsätta att vara uthållig.

SMALL GROUP -

SMALL GROUP - "gruppträning"

Detta program är för dig som gillar gruppdynamik och vill dela framgång med likasinnade. Vi strävar efter individuell framgång och begränsar gruppen till 4-6 personer.

Vi erbjuder även låsta grupper – sex till tolv veckor med en träff i veckan. Gruppen väljer inriktning.

NYBLIVEN MAMMA

NYBLIVEN MAMMA

Detta program ger dig professionellt stöd under och efter din graviditet. Du lär dig träna på ett helt nytt sätt. Stort fokus läggs på att bibehålla och sen återfå full funktion och kontroll. Den 18 april, klockan 10 startar en ny mammagrupp.

Workshop & event

Workshop & event

Återkommande:
Boutiqueträning – träning, bubbel, babbel och chokladboll.

Lyftardag med Sara Dahlström
Föreläsning och träning med Lovisa ”Lofsan” Sandström
Äga livet – coachande förhållningssätt i livet
Träning och entrepenörskap
Kettlebell i Stockholm
Kettlebell i Växjö
Wörkout med Pischa