Viktiga steg i en livsstilsförändring

Alla möten under mina 17 år som behandlare, tränare, coach har lärt mig att förändring är möjlig och att helt “vanliga” människor lyckas varje dag. Jag har även sett en förändring genom åren, idag är vi fler som uttrycker ett missnöje över olika delar av våra liv och önskar en livsstilsförändring och jag tror att vårt snabba samhället och alla val vi ställs inför varje dag är en bidragande faktor.

Lycklig av vardagsmotion

Alla är väl medvetna om att en stillasittande livsstil inte är bra för hälsan. Många är duktiga på att utföra regelbunden schemalagd träning men ofta på bekostnad av vardagsmotion. Man prioriterar helt enkelt träning framför vardagsmotion, basen till all annan träning.

Att följa ett program

Igår skrev jag denna uppdatering på mina sociala kanaler.

“Jag älskar att ha kontroll över min träning, lägger gärna tid på att ta fram ett programupplägg. Följer sen planen, fokuserar på det som ska göras. Den inledande planeringen skapar därmed tid och ger fysisk power till livet.”

Min träning

Mitt liv kretsar kring träning, jag tränar andra, mig själv och pratar mycket om träning i olika sammanhang. Träning finns med mig hela min vakna tid men inget som skapar ohälsa, tvärtom, träning är för mig något som skapar balans… små sammanvävda nät som håller ihop min kropp, fysiskt och mentalt.