Se alla inlägg

Viktiga steg i en livsstilsförändring

Alla möten under mina 17 år som behandlare, tränare, coach har lärt mig att förändring är möjlig och att helt “vanliga” människor lyckas varje dag. Jag har även sett en förändring genom åren, idag är vi fler som uttrycker ett missnöje över olika delar av våra liv och önskar en livsstilsförändring och jag tror att vårt snabba samhället och alla val vi ställs inför varje dag är en bidragande faktor.

Med det här inlägget vill jag inspirera dig till att stanna upp, reflektera och starta din förändring eller konstatera att du är där du vill vara.

Vad är det jag längtar efter och framför allt varför? Många gånger möter jag vilja men sällan ett innerligt varför. Är det min önskan eller en förväntan som finns i min omgivning eller samhället? Om det är min önskan, vad hindrar mig?

Men låt oss titta på den av många välkända förändringstrappan. En förändring sker sällan i ett enda språng (nyårslöftet), den börjar oftast med en mental process som så småningom övergår i praktisk handling och, om det är lyckosamt, efter en tid stabiliseras i en ny vana.

Steg 1 – “aldrig tänkt tanken”
Här befinner sig många ungdomar som inte har behov eller ännu inte reflekterat över egna eller omgivningens förväntan. Här befinner sig även “svurna motståndare”.

Steg 2 – “funderar på om det är något för mig”
Här finns ett intresse och funderingar av typen “å ena sidan och å andra sidan”. Oftast kring vad man måste “ge upp” för att få en förändring. Ofta är det även en fråga om tilltro till sig själv och den egna förmågan. Är jag stark nog att genomföra en förändring … någon gång ska jag faktiskt … när det inte är så mycket.

Steg 3 – “förbereder mig för att snart börja”
Om de positiva funderingarna premieras byggs kraft till förberedelse. Här insamlas fakta, utrustning eller träningskort införskaffas, matkasse beställs osv.

Steg 4 – handling
Steget från förberedelse till handling får inte dröja alltför länge. Tänk på alla redskap i hemmet?
Det har tagit oss ett liv fram till idag att bli den människa vi är och vi kan inte förändra något genom att bara börja tänka annorlunda. Vi måste också göra saker annorlunda.
Sårbarheten är stor här, speciellt om vi möter motstånd. Här behövs stöd och bekräftelse i ansträngningen men framför allt en plan. Att vi vet vad och VARFÖR vi gör det vi gör.

Steg 5 – befäst vana
Nu finns en vana med en stark värdering kring vanans betydelse. En positiv känsla, ett behov rent av. Vi får inte glömma att vi människor i grunden är behovsvarelser och inte “nyttovarelser”. En person med en aktiv livsstil är inte aktiv för att det är nyttigt. Hen njuter av det och nyttan kommer på köpet.

Steg 6 – återfall
I en drömvärld stannar vi i steg 5. I verkligheten möter vi motgångar och hoppar fram och tillbaka mellan dessa steg. Livet går i perioder och det är viktigt att vi accepterar det. Som en träningspreriodisering, där avlastnings/återhämtningsveckor är en del av upplägget. Vi misslyckas inte, vi gör små avsteg, vilar ett tag på väg mot vårt stora, viktiga mål.

Stig in i vårt livsstilrum!

Lämna en kommentar