Se alla inlägg

B-ROOM trappan

Min coachning på B-ROOM bygger på en individbaserad helhetssyn där jag tar hänsyn till hela människan. Rörelse och träning i balans med andra viktiga faktorer som sömn, stress, kost samt sociala faktorer skapar en helhet. En stark och rutinerad vardag kulminerar i festligheter.

B-ROOM trappan där steg 1 är en stark och rutinerad vardag, precis som vardagsmotion, rörelse var dag. Detta kulminerar i festligheter, steg 2 är ”festmotion” eller träning där kroppen utmanas, muskler som flås. När steg 1, vardagsmotion, är en självklar och naturlig del i livet kliver steg 2 in, ett eller två träningspass utöver vardagsmotion. De högre trappstegen är prestationsträning. Men även här växlar vi mellan good enough och att göra sitt yttersta.

Lämna en kommentar