STARK GENOM LIVET

 

STARK GENOM LIVET dag

Vi kvinnor är viktiga!

Alla kvinnor går förr eller senare genom klimakteriet. Vår fysiska och psykiska välbefinnande påverkar våra personliga relationer men även arbetsrelationer. Trots allt är ca 1 miljon kvinnor i klimakterieåldern, 45-58. 

Att prata om klimakteriet är viktigt. Det öppna samtalet minskar individens känsla av isolering och att behöva lida i tystnad.

Denna STARKa dag berör frågor som:

* Vad är klimakteriet och vad är de första symptomen? Det handlar inte bara om värmevallningar och humörsvängningar.
* Hur symptomen påverkar vår fysiska och psykiska hälsa.
* Hormoners betydelse. Stress och sömn.
* Vilka är de viktigaste livsstilsförändringarna man kan göra?
* Träning, vad bör man tänka på?
* Vad kan experterna erbjuda, vem ska man prata med och när?
* Hur en partner och arbetsplats kan stötta kvinnor som upplever klimakteriebesvär?

Dagen kommer att ge en verktygslåda baserad på aktuell forskning i ämnet så att du lämnar med kunskap och förståelse, verktyg som ger dig möjlighet att vidta åtgärder direkt.

Jag som håller i dagen är certifierad Stark genom klimakteriet coach, tränare med spetskompetens i kvinnohälsa och leg tandläkare.

Datum:
9 oktober – fullbokad
23 oktober

Dagen är från kl 9:00 – 15:00, lunch och mellanmål ingår, max 8 deltagare. Inga förkunskaper behövs. Specificerat innehåll kommer efter anmälan.

Din investering är 1995 kr.

Välkommen på en STARK dag!

Då jag har förbestämda platser och vill hålla gruppen liten är det inte möjligt för mig att kompensera i form av ekonomisk återbetalning. Du erbjuds däremot att överlämna din plats till någon annan eller ha pengarna innestående till nästkommande kurs .