Träning under graviditet

Många vill fortsätta träna under graviditeten men är rädda/osäkra på vad som är rätt eller fel.

Frågorna är många -”kan jag fortsätta lyfta”, ”är det ok att fortsätta med crossfit”, ”hur är det med puls och intensitet”, ”när och vad kan jag börja träna efter graviditeten”.